Täss' Elämän Alkemisti
tutkii Elämän palikoita

 

Edellisessä osiossa Näkijä 
totesi viisaasti menevän ajan kulkua
   Valheita, valheita
   vaan, ei ilman valheita
   voi toteutua tää ajallisen ulottuma
   joka vaatii suurta muutosta.
Tuosta nyt jatkaa Elämän Alkemisti
tutkien ja selvittäen tuon kaiken muutoksen
ajallisia vaikutuksia.
 
 
01.-02.02.2022
Elämän palikoita
-Oi, suuria nyt etsin asioita ! huokaa Alkemisti
On keho, mieli
ja yllä sen on henki - ja sielu ikuinen.
On ajatus
mi yhdistää kehon ja mielen.
Ajatus voi pyrkiä edemmäs
alemmas, ylemmäs
hengen avulla ain kauemmas
vaik ajallisten, kaukaisien taa
- henki avustaa, pysyviä tavoittaa.
Ajallisia ovat
keho, mieli, ajatus
moni hyvä pyrkimys, tai paha
rahan valta, ahneus
kaikki sota, vääryys, kauheus.
Ne kaikki tyhjiin katoaa
maahan vajoaa, vain muistot jää
... nekin pian häviää.
Ajatont' on sielu vain
ja henki, mi hältä ohjeet sai.
Vaan, mistä ovat usko, toivo, rakkaus
... siinä vielä arvoitus.

Vaan, osin tuo jo ratkesi tässä;
   samat nimet ajallisen elämässä
   vaan, ne tärkeimmät voimat ovat ylemmissä.
Kaikki mielivalta on ajallista.
Hengen valta on ajallista ja ajatonta.
Keho on viisas itsessään
tietää mitä tarvitsee
itse itseänsä hoitaa, palvelee
vaivojansa parantaa
vahinkoja korjailee.
Mieli sotkee kehon toimia
ajatuksin, himoin, haluin
kaikenlaisin hullutuksin, tarpein
- järkkyy kehon hyvä toimi
seuraa sairaus, vaivoja matkalle poimi.

Keho tekee parhaansa
kuntoutus vaatii aikansa
leponsa, rauhansa.
Moni apu ihmisen, avun vaivaan tuo
mut' moni apu ihmisen
vaivan vain pahemmaksi luo.
Elämän suuri palikka, on elämä itse
jolla ajallisen tehtävät täytä
kehoasi käytä, ravitse;
vesi, ruoka, ravinto kaikkineen
luonto, ilma, ilmasto ja tasapaino Maan.
Tätä palikkaa ihminen itse tuhoaa
elinolojaan kaventaa 
monenlaisin asein, myrkyin, säteilyin
kehon voimia vähentäin.
Vaan, yks on tärkeä elon palikka
ihmisen kaikesta toimesta vastaava
... se on sydän sykkivä rinnassa 
kaiken ajallisen elonsa ehtona.
Sydän on kaikelle tärkeä
koko kehon toimen elämä
ei ainoastaan se lihallinen elin
vaan, sen suurempi osa, näkymätön ylin.
Sydän kaikkeen reagoi
min aistein, monin tuntein
ajatuksin, mielen liikkein
suurin toivein, pyrkimyksin
mitä ikinä vain keksii hän.
Ja ajallisen elämän
surut, ikävät, pettymykset
pelot, uhkat, vaarat vakavat
sotien kauhut ja niiden seurannat
ja ihmisten itsensä suuret
käsittämättömät pelottavat suunnitelmat
vakavien stressien juuret ...
terveyden heikkenevän 
ihminen jo pian seuraksensa saa
ja sydämensä väräjävän.
Viel lopuksi kaksi elämän palikkaa
jotka kuin kehykseksi eloon ihmisen;
itse elämän synty
sen monimutkainen prosessi
ja tuo jo edellä kuvattu kaunis Kuolema
elämästä vapauttaja.
Tämä kaikki vain lyhyenä johdantona
tälle ”Elämän palikat” -osiolle.
- Minne lie tämäkin taas kuljettaa.
Tervetuloa mukaan 
tälle viel salaiselle matkalle.
 
 
04.02.2022
Ystäviä sillalla
Yhteinen mieli
  yhteinen kieli
   yhteinen sydän
- ja torvet soi
se toivoa tulevaan loi.
Toi silmäkulmaan kyynelen
rauhoitti värisevän sydämen.
Älkäämme halpana pitäkö
pienten alkujen suurta päivää.
Jälleen näkemisen toivossa
   - Elämän Alkemisti
 
 
03.02.2022
Alustavaa pohdintaa
Alkemisti viel jatkaa pohdiskelujaan
ja suurien kysymyksien taustaa:
-Sydän on ihmisessä kaiken keskus
- ei se lihas yksin, vaan sen henkinen osuus.
Värisevä sydän on seurausta jostain, oire
... syyllinen on muualla
josta oire sydämeen heijastuu.
Hoidanko oiretta, vai etsinkö syyllistä?
Jos sydän on kaiken keskus, niin
ehkä se itse tietää syyllisen
joten, kysytään siltä itseltään
ja otetaan sydän puhutteluun
siis, itse sydänlihas
sekä sen ylempi näkymätön ulottuma.
 
Vaan, kuitenkin ennen sydämen puhuttelua
Alkemisti esittää suuria kysymyksiä:
-Kuka on vastuussa kehon toimista?
Kenen tehtävä on valvoa sen toimea
sillä, kehohan on vain se kone
jolla ajallisen elämä toteuta?
Kuka kehoa ohjaa
ja kenen vastuulla on sen käyttö ja tila?
Kuka on ylin
jonka tulisi valvoa kaikkea ihmisen toimea? - Henki?
Kuka/mikä on Hengen yllä? - Sielu?
Ja Sielun yllä? - Jokin suurempi, suunnitelma?
Nuo kaikki ovat niitä Elämän palikoita
vaan, kuka päättää elämästä
toteuttaa jotain suunnitelmaa?
Tai ehkä vain himoja, haluja, toiveita, käskyjä.

Kuka ohjaa elämän kulun?
Kuka sen edeltä suunnitteli, kuka lähetti?
Kuka asetti tavoitteet?
Kuka ohjasi harhateille, himoihin
		huumeisiin, rikollisiin ...
vai, oliko ne tarkoitettuja?
Kuin kysymyksien katkeamatonta ketjua, mutta
kaiken ajallisen toteuttaa keho
jota ohjaa ajatus
jota ohjaa mieli
	- entäs se Henki -
johon vaikuttaa ympäristö
johon vaikuttaa aika ja maailma, Maa
jonka yllä Taivas, josta joku ohjaa
jonka kaiken yllä on suunnitelma
jonka laati ... joku Suuri ?
Mutta, kaiken ajallisen ihmisen ytimessä
on se ajallisen ihmisen sydän.
Kauas kuljimme 
pienestä värisevästä sydämestä
kun etsittiin syyllistä sen värinälle.
Joten, kuka on syyllinen, tai, missä on syy
kun sydän hämmentyy
ehkä salaiseen pelkoon käpertyy
elämästä pelästyy
sen paineista väsyy, suruista sortuu
ikävistä, menetyksistä, pettymyksistä
täyttymättömistä toiveista, unelmista
elämän kovista koetuksista
- eikä sydän enää jaksa
käy heikkouttaan värisemään
kun ei enää jaksaisi tätä kaikkea elon raskautta.
Ehkä jo vaik valmistelee sammutusta
ajallisen matkan lopetusta.
 
Vaan, siis ...kuka/mikä on syyllinen
vaiko elämä itse kaikkineen
ajallisen tekoineen, tapahtumineen
tulevien uhkineen, pelkokuvineen.
Vai, onko jokin kello ihmisen
johon ladattu matka päivien, tapahtumien, tekojen
 - ja sitten kun valmista
hyljätä se keho, mieli, ajatus
ajallisen kaikki ponnistus, saavutus.
Jättää kaikki ajallinen, sen elon palikat
... vaan, kuka/mikä jatkaa
jatkuuko jokin matka ikuinen?
Mutta, viel ratkaisematta jäi
miks' värisee sydän
yks elämän tärkeä palikka
joka yhteen sitoo kaiken
ajallisen ja ajattoman
joka sammuessaan lopettaa 
kaiken näkyväisen ajallisen
ja jäljelle jää, se viel salainen ajaton
ehkä jokin kuin ”ajallisen haamu”
vailla ajallisen kehoa.
Onko sekin vielä yksi elämän palikka
jokin salainen, ajallisen silmille näkymätön
... ehkä joillekin silmille näkyvä
ennen kuin avautuu se jokin iankaikkinen elämä
- se ihmisen ylin palikka
jonka yllä viel ... omansa palikoitten maailma.
 
Näin aloittelee Elämän Alkemisti 
tätä suurten kysymysten matkaa: 
-Tämähän taisikin vielä olla kuin johdantoa 
tälle ”Elämän palikat” -osiolle
... sekä sille värisevälle sydämelle
josta kaikki tämä tutkimusmatka alkunsa sai.
 
Sydän kuunteli kummissaan: 
-No, jopas olikin kysymysten ryöppyä!
Eikä tuo innokas vielä antanut vastauksille sijaa.
Ja, moniin näkyi jo itse vastaavan.

No, onhan meillä tätä matkaa ja aikaa.
Vastailen ja ohjailen, kunhan ehtii kuuntelemaan.
 
 
04.02.2022
Sydän värisevä
Ja Alkemisti aloittaa, kuulevia korvia tavoittaa ...
-Nyt lähdemme tutustumaan tarkemmin
noihin elämän palikoihin, joista aluksi 
ajallisen elon kannalta tärkeä
tuo sydän, nyt Aatami Ajallisella väräjävä.
Ehkäpä samalla selviää tuo
tähän osioon innostanut kysymys:
Miksi sydän on värisevä?
Ja, voiko sitä mahdollisesti korjata
vahvistaa, uudistaa
ehkä jotenkin vaik innostaa
tässä tulevien aikojen edellä.
 
 
Sydän väräjävä, vaik sairautta ei
mut' pelko, huoli, silt' rauhan vei
ja stressi, min synnytti ajallisen olo
sekö sydämeltä levollisen rytmin vei.
Sydänkö ensin huolen, vaaran tunsi - ei
vaan, keho monin aistein
silmin, korvin, tunnoin
ja mieli, mi pelon keksi, ajatus mietti
ne yhdessä uhkakuvat rakensi.
Ja kaikki nuo yhdessä
sydämen toimen kiihdytti
rytmin herkän sotki
- värisytti .. värisytti.
Milläs sitten, sinä huolestunut
sen pelon, stressin poistat
värinän lopetat
kehon toimen ennalleen asetat.
 
 
Vaan, entäs jos ei poistu pelko
ei stressi, huoli
sydän värinän omakseen otti.

Millä rauhan palautat?
No, onhan jokin lääke ankara
jolla kehon toimia rajoita
väkisin sammuta, kehoa lamauta
vaik syylliset päälleensä jäi;
   alkuperäiset aiheuttajat
   pelot, stressit, huolet
   ehkä surut, ikävät.
Minkäs niille?
Tai, jos aika hoitais
aika joskus armahtava
syylliset ympäriltä kadottava.
Vaan, jos värinät seuraksi jäivät
lääkkeetkin ehkä
kaikki kehoa kalvamaan
niin ... minkäs sitten niille.
 
Entä jos keho viisas, voimakas
vaik osais, pystyis, palauttais
ennalleen toimen ehjän, kauniin asettais.
Olisiko se mahdollista, olisiko?
 
 
Vaan, ensin...
muuttuiko ympärillä aiheuttaja
poistuiko se
oppiko mieli, ajatus
antoiko rauhan rauhattomalle
levon sydämelle
vast' silloin keholle 
viisaalle, vahvalle
mahdollisuus terveyden palautukselle.
 
 
Vaan aika, julma, kavala
uhkia ain uusia rakentaa
pelkoja, huolia, joista stressi salassa
on pian jo kehon surmana.
Ei kestä värisevä sydän
ei palaudu päivällä, ei yöllä
väsyy raukka - sotkee kehon toimet
synnyttää monen vaivat.
Edessä oudot sairaudet, joist' lepo vasta
kun periksi antaa se väsynyt värisevä
ihmiselon tärkeä palikka
- sydän arvokas.
 
Siinäkö se julma tuleva
suunnitelma katala
ett' pelolla, huolilla, stressi rakenna
myrkyillä kehoa vaimenna
ja suojat poista
tie avoimeksi sairauksien tulla
ja sydän jo voimaton, värisevä
ei enää jaksa - vaik hetkessä sammuva.
Tähän johti tää elon yksi palikka
sydän, ja sydän värisevä
tulevia enteilevä 

- ja tulevista itse kutakin varoittava.
 
 
05.02.2022
Sydän ja terveys
Tutkimusta
Aatami huokailee: -Sen sydämen värinän kanssa
ollaan jo ihmeessä.
Tunnen sen, ja ulkona rajoittaa vauhtia.
Mitä minä teen?
Lääkkeitä en haluaisi, enkä hoitojakaan.
Itse tahtoisin ratkaista
ja viisaan kehon apuun turvata.
- Ja ylempien apuihin ... onhan tuo laiva
jossa paljon viisautta matkassa
-Voinko saada vastausta?

-No, kysy ...
 
Ja näin Elämän Alkemisti avustaa Aatamia.

Siitä alkoi kysymysten ja vastausten sarja
tieto ja opetus
joita ei nyt tässä kannata tarkoin julkaista.
Jos joitain pääkohtia kuitenkin:
Ajallisin toimin, tutkimuksin, lääkärein, lääkkein 
ois yksi mahdollisuus.
Niissä tosin omat ongelmansa ja haittavaikutuksensa.
Vaan, on se toinenkin mahdollisuus - 
kehon itsensä ohjaama, osin henkinen
turvallinen ja ajallisen eloa vahvistava
ilman sivuvaikutuksia
opettavainen ja tietoa, viisautta kasvattava
jota jakaa taisteleville.
Säilytetään toistaiseksi vihossa
ja julkaistaan aikanaan, tarvitseville.
 
Sydäntä hoitelin
käsissäni pitelin ja puhuttelin
tutkin ja mittailin
käskyjä, ohjeita jakelin.
Keveni sydän
ja toipuminen alkoi, se aikansa vie.
Ei salama-toipumista, vaan 
kehon kuntoutumisen kautta.
Viisas vastasi: -Vaatii korjausta
ettei vain ”tuosta-noin” tavalla
kuntoutus vie aikansa, ja kaikella on lakinsa
... hetkessä parantuminen
ei nyt mahdollista.
 
Muutakin löytyi, mm:
Chakroissa oli ongelmia, joiden korjaus ja
toiminnan palautus herkisti Aatamin kyyneliin.
Ja sitten ajallisen yksi merkittävä ongelma
erilaisten televerkkojen tukiasemien säteilyt
jotka pahenevat siirryttäessä 4G:stä 5G-verkkoihin.
Ongelmia voivat aiheuttaa myös
yhä tehokkaammat puhelimet ja omat kotiverkot.
Näistä erikseen joskus myöhemmin.
Ajallisen kehon toimintaan vaikuttavia syitä on monia
alkaen vaikka ihan läheltä, tietotekniikasta
ja oman kodin keittiön sähkölaitteista 
Tietenkin myös elintavoista ja ravinnoista.
Aivan oma lukunsa ihmisen terveydelle ovat nyt nuo
GMO-myrkkypiikit, joita ”rokotuksiksi” kutsutaan.
Niillä on monenlaisia terveydellisiä haittavaikutuksia
joita suuresti salaillaan.
Tutkimus jatkuu nyt Elämän Alkemistin avustuksella
hänellä kun on paljon viisautta elämän eri aloilta.
(Jälkilisäys 22.02.2022: 
Alkemistin tutkimukset tuottivat tulosta.
"Alkemistin tutkimusmatka" / 20.02.2022 kertoo
löytyneestä syystä ja ratkaisusta, miten oiretta ja siihen
johtavaa syytä parannetaan.)
 
 
15.02.2022
Elämän perustat
Tärkeät palikat
ovat elämän perustat
joiden päälle rakennat
elosi matkan, ja tulevat.
Kuvittele ne, kuin hampaat
elon pilarit, joissa juuret
   toisilla pienet
   toisilla syvät, suuret
niiden päälle rakennan sen perustan
jolta ponnistan
ja jonka päälle rakennan
sen eloni rakennelman.
Rakennelmassa on ikkunoita, joista kurkkia
uusia oppia
ja ovi, josta kulkea
ympäristöä, eloa tutkia
rakennuksen sisältöä niillä kaunista.
Näin kasvaa rakennus, jolla palvella
apua tarvitsevia elon matkalla.
Kuinka tärkeät palikat ovatkaan nuo 
perustan alla olevat pilarit juurineen
jotka rakennusta kantavat elon matkalla
ettei rakennus kaadu, eikä horju.
 
 
16.02.2022
Taitava keho
Aikaa kului muutama päivä.
Vähin erin toipumista - keho on taitava
mieli rauhoittuva ja ajatukset muualle
pois ajallisten uhista ja uhkakuvista.
Keho rauhoittuu ylempien ohjauksissa
ja Näkijän aikaisemmista viisaista sanoista 
... varsinkin ”Päivä kuun valossa” -osion alusta.
(kyyhky-kysymyksissä ja vastauksissa)  >>
 
 
20.02.2022
Alkemistin tutkimusmatka
... hän etsii ratkaisuja terveyden ongelmiin.
Elämä opettaa ongelmia ratkomaan
antaa seurauksia, joille etsittävä syitä.
Varottava vääriä teitä
ettei seuraukset johtaisi harhateille.
Keho on opettavainen, se viisas, taitava
vaan, samalla myös herkkä ”koneisto”.
Se voi vaurioitua yllättäen ties mistä;
ajallisen teoista, paineista, sanoistakin
ihmisten tekemisistä, milloin omista
milloin toisten.
Maailma on hyvä, maailma on myös paha
ahneus, rikkaus, valta, raha - niistä tuhoa.
Keho herkkä voi saada vaurioita
herkistyä, häiriytyä, vahingoittua
sairastua maailman menosta
sen arvaamattomista muutoksista
ja ihmisten tietämättömyyksistä ja kavaluuksista.
Yksi seuraus voi olla juuri tuo värisevä sydän
kaiken melskeen ja muutosten keskellä.
Niin ... 
ihminen toisaalta niin vahva, osaa puolustautua
ja samalla herkkä ja sairastuva
liian suurista kuormista ja paineista
oudoista aineista, yhä huononevasta ravinnosta
ympäristön monenlaisista myrkyistä ja saasteista
vaaroista näkyväisistä ja näkymättömistä
tuntemattomista ja tunnetuista säteilyistä.
Suojat heikkenevät, ellei olla tarkkana
ihmisen herkät toimet voi vaurioitua
hermoston upea sähköjärjestelmä vioittua
jopa lamaantua, ja ihminen lakkaa toimimasta
vähin erin jotain siellä, jotain tuolla
milloin jaloissa, selässä
milloin aivoissa, josta kehon toimille ohjausta.
Värisevä sydän johdatti tutkimuksiin
kehon sisäisiin, syviin
seurauksien syihin, todellisiin syyllisiin
sillä, sydän itse on syytön, sen häneltä kuulla sain
syyllinen on muualla, sitä nyt kehosta hain
... jotenkin se kait vahingoittunut ajallisen muutoksista.
Ja, löytyihän se syy kehosta, Aatamin siis
vaik se ihan todellinen syyllinen onkin sen ulkopuolella
ajallisten oloissa ja tapahtumissa.
Niiden ulkoisten muuttaminen on kait mahdotonta
mutta, kehon vaurioiden korjaus on mahdollista.
Seurauksien ketju on pitkä, mahdoton selvittää
vain ketjun loppupään seurauksia voi kehosta löytää.
Värisevä sydän on yksi seuraus
jonka värinän seurauksena voi tulla lisää seurauksia
kehon herkissä toimissa
ja, moni elin voi piankin olla heikoissa voimissa
viimeisimpänä seurauksena toimimaton keho
ja sen loppu - kuolema.
Niin, ja sitten tulee tuo ihana auttaja
edellisessä osiolla kuvattu ystävä - Kuolema.
 
Mutta nyt siis, se värisevä sydän ...
on etsittävä sen ylempi seuraus, lähin syyllinen
se on aivojen ohjaama kehon sähköjärjestelmä
- sinne keho itse tutkimuksia ohjasi -
joka siis on jotenkin häiriytynyt, mistä lie ...
ja josta myös sydän käskynsä saa.
Jos nuo aivoista sydämeen tulevat signaalit ovat heikot
tai jopa olemattomat
on siitä seurauksena monia häiriöitä eri puolilla kehoa
ja erityisesti sydämessä, jossa heikot signaalit 
aiheuttavat monia ongelmia, heikkojen käskyjen johdosta
mm. rytmihäiriöitä ja erilaisia värinöitä.
Sydämen lihakset eivät osaa toimia ilman oikeita ohjeita.
Ja kas, siinä se syy sydämen värinöille
vaikka, sekin on seurausta jostain kauempaa
mutta, kehon toiminnoille se on nyt se syyllinen.
Tämän nyt alkemisti löysi tutkimustensa tuloksena
ja keksi siihen myös korjaustoimen
jonka hän heti nimesi AcuNapu:ksi.
Sillä hän nyt kehon avustuksella Aatamia hoiteli ...
yhden illan, osan yötäkin, ja jo taas aamulla varhain.
Aatamin kunto jo tuosta hoidosta kummasti parani
... sen hän itsekin tunnisti.

Keho itse Alkemistia opetti, ja ohjeetkin hoidolle antoi.
Niillä nyt jatketaan, ja kehon toimia parannetaan.
Ja muista: Runsaasti nestettä, lepoa ja unta, suolaa.
ja vältä suurta rasitusta. 
Anna kehon rauhassa toipua ja parantua.
 
Niin, löytyihän se lääke ongelmalle, seuraukselle
ja kohdistetaan hoito nyt myös oikealle syylle
... josta jo lupaus oli edeltä saatu.
Nyt ei siis suostuttu seurauksen, värisevän sydämen
vain ajallisiin hoitoihin, joista mahdollisia uusia haittoja
vaan, etsittiin oireen aiheuttaja, sen kehollinen juurisyy
jota nyt hoidetaan, ja jolla kehon häiriöitä korjataan.
 
Elämän Alkemisti jatkaa nyt tutkimuksiaan ja kokeitaan
miten valmistaa ajallisen kultaa
joka siis ei ole sitä kultakultaa, vaan ihmisen elon kultaa
- jolla ajallisen eloa helpottaa.
Näin syvennyttiin yhteen elämän palikkaan hieman syvemmin
tosin, sen aiheet ovat laajat, monin osin viel tuntemattomat.
Ja oikeasti, keho kyllä jo tarvitsisi hyviä suojaustoimia 
ajallisen vaarallisia muutoksia ja tapahtumia vastaan.

Alkemisti on jo niistäkin tietoinen, ja suunnittelee tapoja
joilla niistä kertoa, ja miten niitä jakaisi ajallisen matkalaisille.
 
 
23.02.2022
Suuri taakka
Pitäisi olla jokin kuva
jolla nuo elämän palikat kuvaisi
- vaan, ei oikein ole sellaisia ajallisen tapoja
joilla ne helposti havainnoisi.
Ja, mitä edemmäs tätä aihetta edetään
sen kauemmas kokonaisuus kaikkoaa
.... palikoiden määrä kasvaa
ja yksittäisten palikoiden tietomäärä vain syvenee.
Kehosta oli edellä vain pieni piirto
kuin raapaisu pinnasta
... tosin, kuitenkin arvokas osa ihmiselon kannalta.
Kuin ajallisen kehon ydin
vaan, epäilenpä, että vain yksi ydin
ja ydinosia on viel monia
toiset näkyviä, vaan on myös näkymättömiä
joilla salaisia merkityksiä ja toimia
ajallisen elon kannalta.
Jo nyt näyttää siltä
että, yhden palikan sisällä
on monia muita palikoita
joilla merkittäviä rooleja
ajallisen elon matkalla.
 
Tuo edellä esiin tullut keho
on ihmiselle kuin kaikki kaikessa
kun se on niin lähellä nähtävänä
ja kosketeltavana, mutta...
kehon ympärillä on monenlaista
ja moniulotteista, myös moniajallista
ihmiselle näkymätöntä
joiden heijastumaa ja vaikutusta
kuin tunkeutuu ajallisen näkyväiseen maailmaan.
Voi, miten tuota kaikkea pystyy ees kuvaamaan,
huokaa Alkemisti suurta taakkaansa arvioidessaan.
Ja, pitääkö ... onko tarpeen
tai ... onko ees hyväksi
yrittää kaikkea esille tuoda. Hmmm...
 
 
23.02.2022
Kehon kaverit
Noo, entäs sitten tuo kehon ajallinen kaveri, Mieli
-Voi taivas! Alkemisti jo toteaa,
siinä sitä sitten onkin kuvattavaa
- sen kanssa kuin jatkuvaa ristiriitaa.
Jaa, ai kenenkö kanssa?
No, ainakin ihan ensin tuon kehon kanssa
vaan, kaiken kaikkiaan, koko elon kanssa.
Se kun tahtoo aina olla se kaiken elon kunkku
vaan, onko se sitä?
Vai, onko se jokin muu? Henki?, viel salainen.
Mutta, tuo keho kuin raukka
noiden kunkkujen välissä monesti hämmentyy
yrittäessään palvella ihmisen kaiken kokonaisuutta
tällä elonsa matkalla.
Siinä vähän alkuraapaisua
tulevien palikoiden taustoista.
Nuo nyt mainitut ehkä vaikeimmat selittää ja kuvata.
Jätetään ne tuonnemmaksi
ja palataan niihin uudelleen myöhemmin.
 
 
23.02.2022
Lähipalikoita
Mutta, ajallisen eloon vaikuttavia palikoita
ovat elinolojen seassa;
vanhemmat ja isovanhemmat
lapsuus, lapsuuden kaverit ja kouluelämä
kasvuiän ystävät ja seura - hyvään ja pahaan
harrasteet ja opiskeluympäristö vaikutuksineen
ja työelämä opetuksineen.
Noista kaikista niitä elon palikoita
jotka osallaan vaikuttavat koko elon matkalla.
Mutta, kulkeeko ihminen noiden jälkeen ja kanssa
läpi koko elonsa matkan kuin ajopuun lailla
vai, avautuuko jostain jokin erityinen elon tehtävä
jonka hän tuntee kaiken aikaisemman yli kasvavaksi
tärkeäksi elon tavoitteeksi
josta sitten saattaa kasvaa 
se elon yksi tärkeä palikka, ”elon tehtävä ja tarkoitus”.
Sitä tosin voi olla vaikea itse tunnistaa
koska sellainen voi ilmetä hyvin pienestä
joskus jopa näkymättömästä jostain palikasta 
joka voikin sitten vaikuttaa vaikka koko maailman 
menoon ja kuvaan.
Esimerkiksi vaikka, näin pienen tuntuinen asia
kuin lähes tuntemattoman äidin synnyttämä lapsi
josta sitten aikanaan kasvaakin 
koko maailmaan vaikuttaja.
Jopa jokin pieni asia, vaikka vain yksi oikea sana
tai opetus tärkeällä ajalla tai paikalla
jonka vaikutus kuulijalle on koko elon kulkuunsa
vaikuttava, johdattaen aikanaan ties minne
... vaik suuriin unelmiin, tulevaisuutta mullistaviin.
Ja sitten koittikin se 24. päivä helmikuuta 2022
 - alkoi Ukrainassa sota!
 
 
15.03.2022
Viisas keho
Elämän Alkemisti jatkaa 
Aatami Ajallisen ongelman tutkimuksiaan...
-Keho on viisas
siihen pitäisi luottaa
ja sen ”ääntä” kuunnella.
Oppia ymmärtämään sen hienovaraisia merkkejä
ja hoitaa sitä arvokkaasti - ei tuhota
vaan, antaa sille aikaa 
olla itsensä auttaja ja parantaja
... eikä niin kiireesti ajallisen viisauksin
sotkea sen hyviä toimia ja tarkoituksia.
Sillä, kehon ongelmat, oireet
voivat olla tarkoituksia
joilla on tarkoituksia elon matkalla;
kasvattaa, pysäyttää tai kuljettaa
jotain uutta elosta opettaa
tai vaik kehoa itseään parantaa ja vahvistaa.
Keho tahtoo itse itseään auttaa;
korjata jotain sotkua tai vammaa
puhdistaa tai vahvistaa jotain osaa
jolle ihminen itse teoillaan 
tai jokin muu ajallinen on aiheuttanut ongelmaa.
 
Tänne Keho juoksutti Alkemistia tutkimuksissaan
kun Aatami Anturi Ajallisen ongelmaa selvitti
sen paineita ja pulssia tutki ja ihmetteli.
Ja sitten Keho itse ilmoitti:
se itse itseään vahvisti
sydäntänsä tykytti ja 
sisäisten elimiä kuntoutti
suonia vahvisti ja verta kuljetti
	sinne, miss' sitä suuresti tarvittiin
... ja sydäntä itseäänkin siin' vahvisti.
 
On ollut liian löysää aikaa
nämä viimeiset kaksi vuotta;
ulkoisen rajoituksia
ja kehon toiminnan ongelmia
- joista seurauksena paljon sanoja! -
ja seurauksena myös vähäistä liikkumista
ja sisäisensä rapistumista
... ulkoisesta nyt puhumattakaan.
Nyt Keho itse itsellensä vauhtia antoi
(kuin pikku maratonilla)
sydäntä vahvisti
suonia voimisti
ja verta kuljetti sinne miss' tarve oli suuri
ja tulevaan liikuntaan valmisti
jotta ois valmiutta jo taas hetken tanssia
- joka sekin itsessään oivallisesti
Kehon kuntoutumista jatkoi - ja paransi.
Hmmm ... kyllä Keho onkin viisas!