Mertenmies.fi - Blogi
 

 
No, mikä juttu tää on
Niin, mikä juttu tää nyt sitten on?
Kiitos sinulle, kun tulit tutustumiskäynnille
katsomaan, ett' mikä juttu tää oikein on.
Tämä on tarinaa matkasta
ja ajallisen oudosta matkaajasta
joka jostain kaukaisesta 
vuoskymmenten takaisesta ja aikaisesta
vihdoin kulkeutui kummalliseen satamaan
jossa ootteli häntä laiva
jolla tulisi suorittaa elonsa matka
sen viimeinen seili elämän oudoilla merillä
   alemmilla ja ylemmillä
    eri asteisilla ulottumilla
ja hetkin ylempien ylemmillä, salaisten unelmilla.
Ja sanat kulkevat eri tasoilla
alhaisilla ja ylemmillä
ja lukija voi tilansa, hetkensä mukaan
tavoittaa omaansa;
  joku alemman tason ajallisen
   joku alemman osan ylemmän
     ja joku vaikka viel ylemmän.
Jollekin avautua voi tarkoitus lähettäjän
ja kuva suuremman näkymän.
Näin on nyt meriä matkattu jo vuosia
ja matka kaikkineen, oikeastaan koko elo
on tarjonnut monenlaisia kasvun hetkiä ja muutoksia.
Ja, jos on ollut voiman, tiedon, viisauden puutosta
on matka monin tavoin avannut
kaiken tarkoitusta ja tulosta
- monesti puhutaan unelmasta, salaisesta unelmasta.
Matka on ollut pitkä, jo vuoskymmenten mittainen
osa tuotu esille, osa viel piilottaen.
Ja merten matkalla on kaikki aiempi mukana
Kapteenin hytissä kauniissa arkuissa
eikä hukata saa askeltakaan.
Vaan, kuka enää pystyy niitä kaikkia lukemaan.
 
Mutta, tää merten matka koki muutoksen
vuoden 2020 alussa
kun alkoi hahmottua uutta muotoa
matkaa ja ajan tilaa kuvata
jossa myös Korona on voimallinen 
		ajallisen kulun vaikuttaja
sitä suuresti muuttava
- ja mitä kaikkea tuokaan se ihmiskunnalle mukana.
Sitä kuvataan nyt tässä blogissa
osin suorilla, mutta myös salaisilla sanoilla
toiset jopa vaikeasti avata
sisältäen tulevan tapahtumia ja lupausta.
 
Tervetuloa tälle matkalle tutustumaan laivaan
ja sen merkilliseen miehistöön, jos niin voi sanoa
ovat outoja hahmoja
vaiko vain kirjailijan vapaita luomuksia.
Kuuntele itse ja elä mukana
ehkä kaikella ihan oikeasti
on jotain sanomaa ja tarkoitusta.
  #      Jatka Blogiin >>
 
15.10.2020
Blogin tarkoituksesta
Blogin suurempi jakelu?
 -Näkyville näkyville!
Sehän sen tarkoitus - on ollut alusta asti.
Ja sanat kasvavat sen myötä.
- Se on työtä.
Siksi tärkeätä olla kuin salassa esillä.
Ja moni tutkii ja kasvaa sanojen myötä
- jo aiempien, mutta myös tulevien uusien 
matkan hahmojen kasvavien sanojen.
Tarina on hyvä, sen taakse piiloutuen
sillä, kirja on kirja ja matka on matka
elämän tarina on vain tarina elämän kulusta.
 #